background

Over de wijk

Binnen de Helmondse wijk Brandevoort verrijst een bijzondere buurt: De wijk van de toekomst. Een plek waarin innovaties op het gebied van vervoer, gezondheid, data, energie en circulair bouwen worden ontwikkeld en toegepast.

Wat denk je bijvoorbeeld van wonen in een circulair huis? Van het delen van een elektrische auto met je buren óf van samen tuinieren in een gemeenschappelijke tuin? Allemaal ontwikkelingen waarbij steeds de bewoners centraal staan. Zij zijn de toekomstmakers die samen bepalen hoe hun buurt tot leven komt.
Lastig om dit voor je te zien? Dat is niet vreemd. De komende tijd wordt een ander steeds meer zichtbaar. De toekomst ontvouwt zich als het ware voor je ogen.

Stichting Brainport Smart District is de initiatiefnemer van deze ontwikkeling. Kijk voor meer informatie over de stichting op de website.

Zie jij jezelf al in De wijk van de toekomst wonen? Schrijf je in en blijf op de hoogte van nieuwe woonprojecten.

Programmalijnen

Circulaire wijk

image

De wijk van de toekomst wordt een circulaire wijk.

Duurzame ontwikkeling is de basis voor De wijk van de toekomst. Het wordt een aantrekkelijke woonomgeving waar zelfvoorzienendheid, organische ontwikkeling en co-creatie met eindgebruikers voorop staan. 

De samenwerking van de mens met de natuur en haar hulpbronnen worden gecombineerd met de technologie van vandaag en morgen. Circulaire economie op het gebied van bouwen, energie, water, voedsel en zorg zijn belangrijke onderwerpen in de wijk. 

Participatie

image

Bewoners, bedrijven en kennisinstellingen denken, ontwikkelen en besluiten mee in De wijk van de toekomst.

In de ontwikkeling van onze inclusieve slimme woon- en werkwijk beschouwen we participatie als een kritische succesfactor. Participatie is geen doel op zich, maar een middel om betrokkenheid en draagvlak te creëren en om inzichten te krijgen in ambities en behoeftes van (toekomstige) bewoners, gebruikers en betrokken stakeholders. Dit leidt tot innovatieve concepten die aansluiten bij de daadwerkelijke wensen en behoeften van bewoners, gebruikers en partners, zodat zij er ook met plezier gaan wonen en werken.

Sociale en veilige wijk

image

In De wijk van de toekomst heerst een goede sfeer. Niet beklemmend, maar vrij en vriendelijk. Al tijdens het proces en de ontwikkeling van de wijk wordt rekening gehouden met ruimte voor ontmoeting, gesprek en persoonlijke groei.

We streven naar een mix van bewoners, van alle leeftijden, achtergronden, inkomens, leefstijlen. Het wordt een wijk waarin ook sociaaleconomische experimenten worden gestimuleerd.

De wijk van de toekomst wordt een wijk waar we door het collectief oppakken en aanpakken van woongerelateerde zaken kosten kunnen besparen.

Gezonde wijk

image

Welzijn en gezondheid kun je stimuleren door enerzijds elkaar te helpen en anderzijds door in het nieuwe deel van Brandevoort een schone, groene en aantrekkelijke buitenruimte te creëren die uitnodigt tot beweging en ontmoeting.

In De wijk van de toekomst willen we graag een nieuw en duurzaam gezondheidszorgsysteem met een focus op preventie door gebruik te maken van technologie en omgeving en door in te zetten op een sterke sociale basis.

Digitale wijk

image

Bewoners hebben zelf keuzevrijheid en zeggenschap over hun data. Dat is een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van De wijk van de toekomst. Tegelijkertijd is (geanonimiseerde) data voor bedrijven nodig om innovaties te testen en ontwikkelen.

Daarom worden er duidelijke spelregels opgesteld die voldoen aan wet en regelgeving en de gebiedsdoelen voor De wijk van de toekomst. De infrastructuur die nodig is om de datastromen mogelijk te maken worden meegenomen in het stedenbouwkundige plan.

Mobiele wijk

image

De manier waarop er in stadsmobiliteit voorzien wordt, heeft een grote invloed op de kwaliteit van leven van de mensen die in een stad of wijk wonen.

De grenzen van de infrastructuur en de nodige milieumiddelen beginnen in zicht te komen. Nieuwe technologieën zoals automatische voertuigen en nieuwe organisatiestructuren zoals carpoolen bieden mogelijkheden. Samen met de inwoners worden nieuwe mobiliteitsconcepten verkend en worden alternatieven ontwikkeld voor persoonlijk gemotoriseerd vervoer en goederenbezorging.

Wijk met energie

image

In De wijk van de toekomst zullen we een overschot hebben aan duurzaam opgewekte energie. De uitdaging ligt niet zo zeer in het opwekken van genoeg energie als wel in het op de juiste momenten beschikbaar hebben van energie voor de verschillende gebruikers.

Om zo efficiënt mogelijk energie uit te wisselen experimenteren we met verschillende meWe onderzoeken methodes om overtollige energie in te zetten om de doelen van de wijk op sociaal, gezondheid en mobiliteitsgebied te ondersteunen. We verkennen de mogelijkheid van een slim, lage temperatuur, warmtenet waarbij we restwarmte uit onder andere ons watersysteem in kunnen zetten. We dagen de markt uit om de nieuwste technologieën in De wijk van de toekomst te testen en op te schalen en zorgen daarmee gezamenlijk voor een optimale infrastructuur.

Wijk met water

image

Water is een belangrijk element voor onder andere energie, voedsel en klimaat. In De wijk van de toekomst wordt een circulair en klimaatadaptief watersysteem ontworpen dat bestand is tegen droogte en extreme neerslag. Het systeem gaat daarmee hittestress tegen.

Het is de gezamenlijke ambitie van de waterketenpartners om een inclusief en veerkrachtig watersysteem te creëren, toegesneden op klimaatverandering. De doelstellingen zijn integraal ontworpen met oplossingen voor andere gebiedsdoelen, zoals circulariteit, gezondheid, voedsel, data en energie. De toekomstige bewoners van De wijk van de toekomst staan centraal, wat inhoudt dat het systeem een toegevoegde waarde biedt voor de samenleving. Water bevordert een gezond milieu en de gezondheid van bewoners, en het biedt slimme innovatieve diensten, die zowel functioneel als betaalbaar zijn.